..absurdnidrama.wz.cz.. Ionescova lekce v podání divadla Minaret
Co se takhle oběsit?

Čekání na Godota (S. Beckett)
Eseje

Smysl nebo nesmysl? Grotesko v moderním dramatu ()
Zajímavý sborník pěti esejů, stručný nástin obsahu.

Kol: Smysl nebo nesmysl? Grotesko v moderním dramatu. Z něm. Originálu Sin ider Unsinn? Přeložil František Vrba. Orbis, 1966, 1500 výtisků, 148 stran. Knihovna Horizont, svazek II.

Sborník pěti esejů.

1) Willy Jaggi: Předmluva
cit: „Svazek, který máte v ruce, by mohl často bezradnému diváku moderních dramat ukázat cestu k jejich lepšímu pochopení a naučit ho na základě historického vývoje vidět smysl, skrývající se za absurdním a groteskním nesmyslem“.

2) Klaus Volker: Fenomén groteskna v novějším německém dramatu
Zabývá se v širokém rozsahu těmito dramatickými autory: Lenz (1775!), Tieck, Grabbe, Wedekind, Musil, Karl Valentin, Sternheim, Yvan Goll, Brecht, Frisch, Durrenmatt, Grass, Walser, Hildesheimer. Zejména u tří posledních se jedná o absurdní divadlo (AD) v rámci obecně přijaté definice.

3) Reinhold Grimm: Masky, loutky, pohádky
Italské Teatro grottesco – předmětem zájmu je specifické italské divadlo z první čtvrtiny 20. století – mimo zájem zájemců o absurdní divadlo.

4) Martin Esslin – Pohled do propasti. Groteskno v současném francouzském dramatu.
Do doby vynálezu internetu základní zdroj informací o AD. Za vše vypovídá seznam kapitol, jimiž Esslin v svůj esej rozčlenil:
Alfred Jarry , Apollinaire, Dadaisté, Surrealismus, Antonin Artaud, Arthur Adamov, Eugene Ionesco, Jean Genet, Samuel Beckett. Každá kapitolka je perfektním rozborem autora a jeho díla.

5) Martin Esslin – Zdravý smysl v nesmyslu - Groteskno v moderním anglosaském dramatu.
Esej je opět členěn do kapitol, a opět to stojí za to – se stručným popisem každého z děl:
- Předchůdcové (Webser, Gilbert, Sullivan, Caroll, Lear, Lardner)
- Norman Frederick Simpson (Zvučný břinkot, Díra, Jednosměrné kyvadlo)
- Harold Pinter (Pokoj, Němý číšník, Oslava narozenin, Správce domu, a další)
- Edward Albee (Stalo se v ZOO, Americký sen)
- Jack Gelber (Spojení, Jablko)


6) Hans–Bernd Harder – Tragická fraška. Groteskno v dramatech Bloka a Andrejeva.
Kratší esej, který se vymyká rámci AD.

20.05.2007 18:09

zpět na výpis článků
Aktuality

11.9.2007
U příležitosti dalšího pěkného výročí byl přidán nový autor (Adolf Hoffmeister) a jeho dvě hry, Hřbitov aut Fernanda Arrabala (opět péčí Kaaxe) a také D.I.Charms.

20.5.2007
Velká aktualizace - přidáni noví autoři, díla, literatura, esej...

21.8.2006
Při výročí okupace jsem promazal guestbook totálně zahlcený spamy a přidal antispamovou ochranu ;).

28.12.2005
Nová recenze - Emigranti v divadle Komedie

1.12.2005
16.12. má v divadle Komedie premiéru hra Sławomira Mrożka Emigranti. To a hodně dalších tipů najdete v kalendáři.

27.11.2005
Tip na literaturu - Slovenská absurdná dráma (viz literatura).