..absurdnidrama.wz.cz.. Tango - Sławomir Mrożek (ostravská komorní scéna Aréna)
Nebuď smutnej, Vaňku

Audience (V. Havel)
Díla: Hra o manželství (Albee, Edward F.)

Hra o manželství (Marriage Play) byla poprvé uvedena roku 1987 ve Vídni. Albee ji sám režíroval a zdá se, že v ní svým způsobem navazuje na fenomén své proslulé hry Kdo se bojí Virginie Woolfové?. I zde je dialog primárně založen na principu agresivní hry a její interakce se skutečností, sekundárně pak na protikladech mezi reálnou minulostí, pamětí a fantazií, přičemž klíčovým bodem se jeví rozlišení hranice mezi fakty, myšlenkami a iluzemi. Jack a Gillian se pouštějí do emocionálního, fyzického i verbálního boje, přičemž jednotlivé scény i slovní obraty se neustále vracejí (několikeré odcházení, opravování gramatických chyb). Kromě stárnutí a nudy po třicetiletém soužití se vynořuje též problém vzájemné komunikace (v dialozích manželé zřídkakdy mluví o jedné a téže věci, nikdy nevědí, kdy ten druhý hovoří vážně a kdy si vymýšlí). Jejich projev přestává být autentický (viz nejrůznější narážky na Hemingwaye, Henryho Jamese, D. H. Lawrence, Alexandra Popea atp) a vše vrcholí v závěrečném rozporu mezi slovy a skutky: zatímco Jack stejně jako na začátku prohlašuje, že odchází, Gillian repetitivně přikyvuje („Já vím, já vím“), ale oba zůstávají nadále sedět. Zda se jejich vztah zotaví, nechává Albee jako otevřenou otázku – katarze by se totiž podle něj měla odehrát v myslích diváků až poté, co spadne opona.

(převzato z doslovu Jiřího Joska knihy Edward Albee: Hra o manželství, Koza aneb Kdo je Sylvie? Přeložil Jiří Josek)

zpět na výpis děl
Aktuality

11.9.2007
U příležitosti dalšího pěkného výročí byl přidán nový autor (Adolf Hoffmeister) a jeho dvě hry, Hřbitov aut Fernanda Arrabala (opět péčí Kaaxe) a také D.I.Charms.

20.5.2007
Velká aktualizace - přidáni noví autoři, díla, literatura, esej...

21.8.2006
Při výročí okupace jsem promazal guestbook totálně zahlcený spamy a přidal antispamovou ochranu ;).

28.12.2005
Nová recenze - Emigranti v divadle Komedie

1.12.2005
16.12. má v divadle Komedie premiéru hra Sławomira Mrożka Emigranti. To a hodně dalších tipů najdete v kalendáři.

27.11.2005
Tip na literaturu - Slovenská absurdná dráma (viz literatura).